Umělecké uskupení určitě

Určitě se zabývá otázkou významu existence člověka a jeho schopností prožívat a reagovat.

Vlastní reakcí na toto bádání je pak především diskuse a tvorba uměleckých děl, prostřednictvím kterých se uskupení snaží zprostředkovat vlastní pohled jak na osobní témata, tak na rezonující i prozatím méně rozšířená témata společenská a občas nabídnout i řešení.

Určitě používá různých čiťáckých forem. Jednotliví členové pracují samostatně, přičemž však dochází k pravidelným konzultacím a k vzájemnému ovlivňování tvorby, nebo spolupracují a vytvářejí tak díla společná.